Jdi na obsah Jdi na menu
 


Alzheimerova nemoc

4. 10. 2009

- jde o demenci, která má na svědomí asi 60% všech demencí

- jde o onemocnění vyššího věku a s věkem riziko onemocnění výrazně stoupá

- ve skupině 65letých jsou postiženy asi 3% lidí

- každým rokem věku se toto procento zdvojnásobuje, takže mezi 80tiletými je postižena polovina populace

- tato nemoc byla pojmenována po Aloisi Alzheimerovi, což byl německý neuropatolog, který v roce 1907 popsal histologický nález v mozkové tkání zemřelé 51leté ženy, u které byla diagnostikována těžká demence

- tento nález byl natolik odlišný od nálezů předešlých, že po něm byla nazvána Alzheimerova demence

- demence Alzheimerova typu je charakteristická plíživým počátkem

- jejím hlavním příznakem je porucha paměti

- na počátku onemocnění je přítomna zapomnětlivost, která ale mnohdy bývá přisuzována počátečnímu stáří

- člověk stále něco hledá, ukládá věci na nesprávná místa, nedokáže si vybavit, co se odehrálo před chvílí, kam chtěl jít,..

- dochází k poruchám soudnosti a logického myšlení

 

Typické poruchy paměti u AD

1) Časné známky         - zapomíná jména, kam co dal

                                     - dělá si neustále seznamy a poznámky

                                     - opakovaně telefonuje

                                     - zapomíná na schůzky, rodinné oslavy, narozeniny,..

 

2) Rozvinutá nemoc       - zapomíná tváře osob

                                      - zapomíná nedávné události

                                      - není schopen vytvořit a používat jakýkoliv seznam

                                      - není schopen zapamatovat si schůzku

 

3) Pozdní fáze     - žije v minulosti

                           - nesprávně identifikuje členy rodiny = misindentifikace

                           - postupně úplná amnézie (celková nebo částečná ztráta paměti způsobená úrazem nebo nemocí)

 

Typické poruchy řeči u AD

1) časné známky

 • potíž nalézt slovo
 • méně bohatý jazyk
 • zhoršená plynulost řeči

2) rozvinutá nemoc

 • potíž najít slovo v běžné konverzaci
 • neustále se opakuje
 • potíže sledovat komplexní konverzaci
 • porucha v porozumění je větší, než se na první pohled zdá

3) pozdní fáze

 • velmi malá slovní zásoba
 • je špatně rozumět jeho řeči
 • častá je úplná ztráta schopnosti mluvit

 

Typické poruchy komplexních činností (dyspraxie) u AD

1) časné známky

 • vyhýbá se komplexním činnostem v domácnosti (úklid bytu)
 • potíže při řízení auta
 • potíže při finančních transakcích
 • potíže při provádění běžných domácích prací

2) rozvinutá nemoc

 • při oblékání problémy se správným pořadím oblečení
 • vyžaduje dohled a slovní pobídku k oblékání
 • nesprávně provádí domácí práce
 • neschopen zaplatit v obchodě

3) pozdní fáze

 • vyžaduje pomoc při oblékání a koupání
 • neschopen použít příbor
 • neschopen chůze a vstání z lůžka

 

Typické poruchy chování a emocí u AD

 • značná emoční zploštělost
 • špatně reaguje na přicházející emoce adekvátními emoceni
 • často se objevuje "tupá euforie", což je velmi spokojená nálada, která nemá opodstatnění
 • časté jsou poruchy sexuálních funkcí - od úplného sexuálního vychladnutí po deviantní sexuální chování
 • časté jsou paranoidní bludy, halucinace
 • iluze - "Zítra mám svatbu ve Švýcarsku, odvez mě tam."

 

Příčiny vzniku AD

- příčina vzniku je stále neznámá

- poukazuje se pouze na rizikové faktory, které mohou napomáhat jejímu vzniku: pokročilý věk, pohlaví ženské, genetické předpoklady, výskyt Downova syndromu v rodině, vyšší věk matky při narození dítěte, nízká duševní aktivita, nízký stupeň dosaženého vzdělání

 

Terapie AD

 • v současné době neexistuje lék, který by tuto nemoc mohl vyléčit
 • existují ale prostředky ke zmírnění této nemoci za předpokladu, že začnou být používány v počátečních stádiích onemocnění
 • jde o farmakoterapii, psychoterapii, léčbu interkurentních onemocnění (=nemoc, infekce, postihující člověka již trpícího jinou základní chorobou. Stav pacientů s roztroušenou sklerózou může být zhoršen např. interkurentně probíhající chřipkou, před níž se proto musí zvýšeně chránit), rehabilitaci tělesných funkcí a v neposlední řadě sem patří i spolupráce s rodinou pacienta
 • významnou roli při tomto onemocnění hraje ergoterapie a animace