Jdi na obsah Jdi na menu
 


Písemná příprava hudebka

17. 4. 2010

Písemná příprava na blok hudební výchovy

Datum:

Délka bloku: 45-90 min

Téma: Dnešní svět

Námět: píseň, říkadlo Šla Nanynka do zelí

Cílová skupina: skupina 6 dětí ve věku 12-15 let v ústavní péči, jejíž součástí je i Lukáš Jihlavanka (MR), (vady sluchu - hluchota)

Výchovně vzdělávací cíl: rozvoj smyslu/citu pro rytmus, spolupráce, empatie, neverbální komunikace, koncentrace, vnímavost, muzikálnost, schopnost aktivního mimoslovního vyjadřování, postřeh, souhra, pocitová sebereflexe(momentální nálada - prstem vyťukávání momentální nálady), sebeprosazení, imaginární pohyb, hravost, sebeovládání, pocit sounáležitosti jedince se skuupinou, soudržnost skupiny, spontánnost, pozornost, pohybová obratnost, hbitost, relaxace za pohybu, pohybová představivost, rytmický pohyb, rozvoj vztahu k hudbě, artikulace, tvořivost, fantazie, sluch, orientace v prostoru, smysl pro intonaci, sluchová paměť, práce s dechem, improvizace, rozvoj rozsahu pohybů, senzomotorická koordinace, sval. síla,vytrvalost, respirace, kreativní vyjadřování pohybem, rozvoj soc. vztahů (5)

Pomůcky: Orffovy nástroje - které , ozvučná dřívka, CD s nahrávkou písně (Příloha č. 1), CD přehrávač, vyrobená chřestítka, nakopírovaný materiál - text písně Vlk s notovým zápisem, zpěvník - jaký?, pastelky, papíry, hud. nástroje - Klavír - POKUD na něj budu hrát!!, dataprojektor, notebook s připojením na internet

Metodický postup:

a) Motivace (počet min) JSME VE SPEC. TŘÍDĚ - hluchota, kdo kde sedí, přivítání se s dětmi - děti posadíme do kroužku, může být nějaká hra - např. každý pomocí ozvuč. dřívek vyjádří svou náladu, konverzace!, obsah bloku, není hodina, ale BLOK - není učitel!!!!

b) Vlastní postup práce (počet min)

 • Kde jsou děti, kde já - vše vypisovat!!!!!
 • Pustíme jim 2x nahrávku písničky Vlk (viz Příloha č. 1 nebo z jakého CD? -originál!!)Děti vnímají vibrace rytmu písně
 • zazpívám dětem za doprovodu klavíru píseň
 • pomocí dřívek děti vyťukají rytmus písně - po částech - vypisovat po jakých částech a kolikrát, jestli všichni zároveň, jestli ťukám s nima, kolikrát kterou část
 • zpěv částí 1.-7. na "na"
 • zpěv písně se slovy - vypsat takty, který, zopakování, kolikrát
 • hra na tělo - jestli i se zpěvem a do rytmu?, pleskání - o stehna, tleskání, podup, luskání - co na který takt
 • zpěv ve skupinkách - rozdělíme děti do 2 skupin po třech - 1.skupina zpívá první 3 takty, 3.-6. všichni, poté se skupinky vystřídají
 • Dětem vydupeme část písně, opět pustíme nahrávku, snaží se zároveň s vibracemi vydupat rytmus
 • ¨spolu se mnou vydupávají rytmus, bez doprovodu písně
 • pohybové ztvárnění
 • děti se postaví do kruhu, zopakují píseň
 • Nástroje - nacvičovat se zpěvem - rozepsat, postupně, pak vše dohromady - závěrečné provedení - písnička + nástrojový doprovod

c) Závěr (počet min)

- jak se jim líbil blok, zda bylo něco obtížné, relaxace - položíme děti na koberec, uvolní celé své tělo, vydýchají se, pochválíme děti, rozloučíme se s nimi

- zopakování celé písně, poslech relaxační hudby

Individuální plán: nesmí chybět, zvládá vše, s asistentem,..

- zapsat do písničky části, nadepsat Příloha č. 1, 2,.....

 

AFRIKA                                                

- sedí se do kruhu

- hra na africké bubny, Orffovy nástroje, hrát na ozvěnu

- hra na pusu, na rty

- pantomima - rituály domorodců - napodobovat boj, návrat z boje, hledání něčeho, lov - potichu, pomalu plížit, chaos-probíhá lov, dobrý pocit - že něco ulovili, přinesou úlovek, nastává klid

- nahrávky - improvizace na afric. hudbu - narození dítěte, přijímání mezi muže, válečný tanec, vyhánění zlé nemoci

- hudební nástroje - bongo - hraje se na něj rukama, šamanská štěrchadla, šamanský bubínek, mušličky, Orffovy nástroje - ozvučná dřívka, bubínek, rumba koule, dřevěný blok

HRY DO HUDEBKY

Hravé zpívání

- 20min, spontánní vyjádření pocitů ve zpěvu, rytmus, spolupráce

- některou známou písničku (např. Prší, prší) si zazpíváme nejprve normálně  a potom dalšími různými způsoby:

·         pomalu, co nejpomaleji

·         rychle, co nejrychleji

·         střídavě – jeden verš pomalu, druhý rychle

·         staccato, potom legato a střídavě

·         jenom na vokálech, na souhláskách

·         přehnaně zodpovědně, pedantsky

·         žoviálně jako pubescent

·         udiveně a naivně

·         co nejfalešněji

·         jako blues, rokenrol, operně

·         tak, jak by asi písničku zpíval cizinec, kt. neumí česky

·         líně, snaživě, výbušně

 

 

Melodické hádanky

- 15min, auditivní představivost, kontakt, komunikace

- vedoucí brouká, hvízdá nebo prozpěvuje melodii známé písně a hráči hádají její název. Kdo uhádne jako první, ten zadává novou hádanku.

 

Orffovy nástroje

- rytmus, muzikálnost, tvořivost

- jedna skupina hraje, druhá podle její hry vytváří spontánní pohybové kreace v prostoru

 

Dialogy nástrojů

- schopnosti neverbální komunikace, empatie, sebeprosazení

- každý hráč si vybere nástroj, který se mu líbí a vytvoří dvojice. V nich spolu hráči vedou rozhovory beze slov, jenom zvukem nástrojů. Povídají si, přitakávají a dohadují se. Hrajeme dialogy se zadáním nebo bez něj.

·         A je velký a povýšený, B je malý, rozpačitý, nervózní

·         A je smutný, B se ho snaží potěšit a povzbudit

·         A je zbrklý, má trému, B se ho pokouší uklidnit

·         A se nudí, B se ho pokouší zabavit