Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co obsahuje kazuistika dítě

4. 10. 2009

1. Osobní anamnéza

 • jméno a datum narození
 • národnost rodičů
 • průběh před porodem - matka kuřačka, alkohol, nemoci, pracovní problémy,..
 • průběh porodu , matka byla z nemocnice propuštěna v 8. poporodní den
 • doba matčiny rodičovské dovolené
 • ohrožení dítěte syndromem FAS - matka kuřačka
 • v 5. týdnu diagnostikována těhotenská cukrovka - dieta
 • nemoci v dětství
 • návštěvy lékařů
 • vývoj řeči
 • chování a projevy v dětství
 • mateřská škola - jak ji dítě snášelo, zapojení do kolektivu,.. adaptace
 • zápis na základní školu - kdy, pokud byl odklad,.. (na žádost pediatra vyšetření v PPP, se svolením nástup do ZŠ odložen)
 • studium na základní škole
 • záliby, koníčky, hra v dětství

 

2. Rodinná anamnéza

 • matka, otec, sourozenci - jména, data narození, vzdělání, zaměstnání, zásadní nemoci, případné patologické jevy,.. submisivní, emočně labilní, harmonická rodina, agresivní , nekomunikativní, pasivní obtížně sociálně přizpůsobivý
 • prarodiče - jména, data narození, zaměstnání, případně důchod
 • vše kolem rodiny
 • důvod, proč je v ústavu (o ústavní péči rozhoduje soud na návrh MěÚ - odboru sociálních věcí, soud by měl rozhodnout do 3 měsíců, popř. do 24h v případě ohrožení života dítěte - týrání. Dítě jde do diagnostického ústavu, kde je po dobu 2 - 3 měsíců, pak je umístěno v dětském domově nebo výchovném ústavu)
 • společné aktivity rodiny (výlety, dovolené)
 • jak vypadal byt rodiny
 • oblečení, hygiena, školní pomůcky dítěte
 • poměry mezi rodiči
 • vztah rodičů k dětem
 • patologické jev v rodině

 

3. Ústavní anamnéza

 • v kolika ústavech již dítě bylo
 • od kterého data je dítě umístěno v současném ústavu
 • nemoci, které dítě v současné době má
 • u kterých doktorů bylo na vyšetření při příchodu do ústavu (pediatr, psycholog,..)
 • vztahy s vychovateli a ostatními dětmi
 • samostatnost, sebeobsluha
 • pořádek ve věcech
 • zájem dítěte o rodiče a zájem rodičů o dítě - návštěvy doma, v ústavu, korespondence, telefonáty,..
 • chování dítěte v přítomnosti rodičů
 • pokud je, tak hostitelská péče - berou si dítě na víkendy, jaké aktivity s dítětem dělají
 • výchovné problémy v ústavu
 • záliby a koníčky
 • trávení volného času
 • osobnost dítěte (introvert, extrovert, typ temperamentu, jaký má dítě talent a na co,..)
 • zhodnocení vlastností dítěte
 • jak probíhá příprava na vyučování - sám, s dopomocí, nerad dělá domácí úkoly, procvičovat psaní, čtení, počítání,..
 • pokusy dítěte o útěk, absolvované útěky
 • vybíravost v jídle
 • sklony k hygieně
 • na jakém pokoji dítě bydlí a s kým (jména)

 

4. Školní anamnéza

 • do jaké třídy a školy chodí
 • vztah k učitelům a spolužákům
 • začlenění do kolektivu
 • prospěch a zvládání učiva
 • průměry známek v jednotlivých třídách školy
 • přístup k přípravě na výuku - plnění domácích úkolů, zapomínání, nepřipravenost,.
 • případné DYS - které, kdo diagnostikoval (PPP v okresním městě)

Rozpis klíčových předmětů:

 • ČJ - uchopení psacího náčiní, úroveň čtení, psaní, gramatiky,..
 • M - počty, geometrie, číselné řady,..
 • Cizí jazyk - čtení textu, slovní zásoba, sestavování vět, souvětí,..
 • VV - držení pastelek, úroveň představivosti a fantazie, co má dítě rádo ve VV, úroveň jemné motoriky,..
 • HV - schopnost zpěvu, improvizace, zápis not, pasivita, stydlivost, hra na nástroj, tanec
 • PV - zručnost, materiály, se kterými dítě rádo pracuje, pěstitelské práce, práce v dílnách, vaření, pečení,..
 • TV

 

5. Prognóza a doporučení

 • zhodnotit prognózu vývoje zdravotního stavu
 • zajištění lékařské péče - lékaři: neurolog, psychiatr, psycholog, pediatr,.. případně zajištění lázní a léčebných pobytů v ozdravovnách,..
 • zajištění asistenta (zajišťují je SPC)
 • doporučit pestrost stravy, jídla, které má dítě v oblibě
 • zaměřit se na volnočasové aktivity, které dítě baví
 • jakým způsobem se připravovat na výuku - více čtení, psaní, dohled na přípravu školních pomůcek,..
 • problematika bydlení na pokoji
 • jak upravit vztahy s ostatními dětmi
 • co bude s dítětem, až mu bude 18 let (domy na půli cesty - zjistit, kde jsou nejblíže, zajištění ubytovny, chráněného bydlení,..)
 • zajistit motivaci dítěte k práci a zaměstnání, vysvětlit dítěti funkci pracovního úřadu
 • učit dítě praktickým dovednostem - vaření, žehlení, hospodaření s penězi, jednání na úřadech, na poště, kolik co stojí v obchodě,..
 • po dosažení 18ti let a ukončení studia bude svěřeno do péče kurátora,kt. se postará o hmotné a finanční zabezpečení. Prostřednictvím odborného pracovníka z DD bude poučen o fci kurátora. Zajištěno chráněné bydlení ve spolupráci s organizací Dům na půli cesty Zábřeh. Motivace k práci, vysvětlena fce úřadu práce.