Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poznámky ke kazuistice

17. 4. 2010

                              Dítě                             

 

 • -někdo upozornil městský úřad soc. odbor - oddělení sociálně právní ochrany a prevence, podnět k okresnímu soudu, rozhoduje o ústavní výchově, diagnostický ústav – zpracovává komplexní diagnostickou zprávu (vyšetření psychologické, psychiatrické, neurologické, pediatrické, oftalmologické) (např. sousedé upozorní - zanedbání péče, týrání, záškoláctví, nedostavila se se synem k dět.lékaři ani po opakovaném upozornění - upozornila lékařka s podezřením na zanedbání výchovy dítěte - soc. prac. provádí šetření v rodině:)
 • Přerušení pobytu – psychiatr doporučuje před nástupem do DD
  Celkové psychiatrické vyšetření kvůli závažným depresím v dětské psychiatrické léčebně (např. OPAŘANY)
  Zpět diagnostik – zpracovává komplexní diagnostickou zprávu
   
 •  příklady do týdenního plánu:

 

V týdenních plánech nebudou kroužky, TÝDENNÍ PLÁN SE TÝKÁ CELÉ SKUPINY, lentilky - brčkem nasát vzduch a přenést lentilku

Společenské hry- vyjmenovat- Člověče nezlob se, šachy,..
Poslech hudby – „Aneta Langerová – Motýl“
 
Procházka do okolí – pozorování podzimní krajiny, kde? Př.) Rudolfov
 
Do plánu nepatří příprava na vyučování, úklid
Cannisterapie – prvotní seznámení se psy Ája, Pája pod vedením terapeutky Petry Novotné

Příprava pokrmů – učíme se připravovat zeleninové saláty

Šipky, Jungle Speed, karty, basketbal, hra Stiga play off, skupinová diskuse, vědomostní soutěž, přednáška o., kresba, DVD - režie, kdo hraje, amerika, rok , obsah, stolní tenis, předčítání knihy, stavění puzzle, lukostřelba, kuželky, nacvičování divadelní hry - námět dle..

Sledování TV – konkrétní program

 • imobilita - žádost do ÚSP podávají rodiče - pořadník čekatalů
 • pat. jevy - může jít do léčebny, nebo i ambulantní léčba, kurátorka navrhuje řešení formou ústavní výchovy

 

 Senior                                      

 • nejsou ošetřovatelky, ale pracovník v sociálních službách
 • vysoké jaterní testy - dieta - dlouhodobá, doživotní - dieta č. 4 www.dietologie.cz 
 • nebyly obchodní akademie, ale střední ekonomické školy
 • do starobního důchodu v 61 letech - jak dlouho v něm je..www.mpsv.cz/cs/618
 • v invalidním důchodu může být od 18ti let
 • příklady do týdenního plánu:
Hudební kroužek – trénování paměti – nutnost zapamatovat si text písně
Taneční kroužek – procvičení těla, trénování paměti – nutnost zapamatovat si sestavu
Plesy, oslavy, vaření bylinkového čaje, luštění křížovek, skup. diskuse - orientace na jednotlivce, nová píseň, společenské hry, výtvarná činnost, puzzle, cvičení!
Kroužek kutilů – práce s keramickou hlínou, výroba hrníčků
Diskusní kroužek – téma „Apríl“- debata seniorů
Promítání filmu –
Návštěva mladých talentů – děti ze ZUŠ Zábřeh
Společné posezení v cukrárně
Literární chvilka s pohádkami Boženy Němcové

Památky Zábřežska, aneb jak známe naše okolí.

Jak jsme žili? Vzpomínkové dopolodne

 

 • pořadník čekatelů
 • Alzheimer - každé 2 týdny dochází na kontrolu k neurologovi
 • diabetolog - cukrovka - do doporučení napsat dietu - jídelníček
 • Příspěvek na péči - o příspěvku rozhodule sociální odbor obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého bydliště

Příspěvek na péči

Dnem 1.1.2007 nabývá účinnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Dle výše uvedeného zákona bude lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, měsíčně poskytována sociální dávka (příspěvek na péči), která je určená na zajištění potřebné denní péče o vlastní osobu a soběstačnost.
Od 1.1.2007 zanikne nárok na zvýšení důchodu pro bezmocnost a nárok na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu. Tyto dávky již nebudou vypláceny a zcela je nahradí příspěvek na péči.
Příspěvek na péči náleží člověku, o kterého je pečováno, nikoliv tomu, kdo péči zajišťuje. Příspěvek na péči bude vyplácet obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého pobytu osoby, která péči potřebuje.
Výše uvedený zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Těmto stupňům následně odpovídá výše příspěvku na péči.

občanům
do 18 let
nad 18 let
stupeň I (lehká závislost)
3 000 Kč
2 000 Kč
stupeň II (středně těžká závislost)
5 000 Kč
4 000 Kč
stupeň III (těžká závislost)
9 000 Kč
8 000 Kč
stupeň IV (úplná závislost)
11 000 Kč
11 000 Kč

 
 

 

 

 

 •  apendix
 • žloutenka typu A
 • zlomeniny
 • cukrovka - diabetolog
 • osteoporóza
 • kompenzovaná jaterní cirhóza - dieta 4