Jdi na obsah Jdi na menu
 


Těl.vých.

6. 3. 2010
Rozcvičení
- mělo by se stát nedílnou součástí každé cvičební jednotky
- 5 – 15 min
- úkol:
·         zahřát, uvolnit, odstranit napětí ve svalech
·         mobilizovat kloubní struktury
·         aktivovat hybný systém
·         protáhnout svalové skupiny – zkrácené
·         připravit pohyb. aparát na dynamické zatížení
 
 
- rozcvičujeme:
·         horní část těla
- uvolnění šíje, krční páteře, hlavy – otáčení, klony
- ramenní kloub – kroužení paže všemi směry
 
 
·         trup
- uvolnění pánve a páteřního spojení – suny, klopení, kroužení, rotace pánve
- pohyby páteře, protažení svalů trupu – vytažení, klony, rotace
- protažení bederních a prsních svalů, bedrokyčelního svalu
- aktivizace mezilopatkových, břišních a hýžďových svalů
 
 
·         dolní část těla
- pohyby v kolenním, hlezenním kloubu – flexe, extenze, kroužení
- protažení svalů na zadní straně DK

- protažení chodidla

Hlavní část

 

- hlídat správné dýchání - při zátěži výdech, při návratu nádech, nezadržovat dech

- po cvičení - hadrový panák - vše protřepat

 


 

 

Jak psát přípravu na blok ZTV

 

Úvodní strana

- doprostřed stránky tučně: Met. zprac.přípr. na blok ZTV

- pod to: Klient v ústavní péči, vady zraku

- úplně dolů doprava: Eliška Novotná, 9.A

Metodicky zpracovaná příprava na blok zdravotní tělesné výchovy

Datum:

Délka bloku: 45-90min

Téma: Cvičení pro vadné držení těla- hyperlordóza bederní, cvičení pro rozvoj respiračního dýchání, relaxační cvičení pro rozvoj vnímání vlastního těla, psychomotorické hry pro rozvoj......
Cílová skupina: do 12ti lidí!!Klient v ústavní péči, poruchy řeči (dívky ve věku 13-16let)-věk, pohlaví, Dívky 11-13let, senioři v ústavní péči

Výchovně vzdělávací cíl: Kompenzace svalových dysbalancí, upevnění držení páteře kolem bederní páteře, osvojení správných pohybových návyků, dechové techniky-správné dýchání při cvičení, rozvoj koordinace v prostoru se zaměřením na využití sluchu atd...(odvozeno od téma), psychická relaxace, kompenzace ploché nohy, uvolnění emocí

Pomůcky: Podložky, všechny ze všech částí i přehrávač, video!!

 

Metodický postup:

 

1) Úvodní část (5-10minut)
a)organizační:

- evidence, nástup, kontrola účasti, navození kontaktu mezi cvičenci a cvičitelem

- dobré klima, seznámení s obsahem jednotky

- motivace- pozitivní nebo negativní- estetika, sebevědomí, držení těla, zlepšení fyzického vzhledu, redukce tuku

- budeme cvičit, zaměříme se na....
- které je nutné...začnou vás bolet záda...
b)zahřívací:

- zahřívání- psychomotorické hry, honěná, basket....

- zahřátí kloubů, svalů, příprava na zátěž

- uvolňovací cvičení

- klasická rozcvička na oblast páteře

- pomůcky:

- psát za okraje nebo dolů

- připomínky:

- dbát na bezpečnost, dodržování pravidel, správné provedení cviku, dýchání, při protahování se řiďte vlastními pocity

Hlavní část:(30min)
a) kompenzační-15- 20min

- na co je zaměřená- viz příloha, cvičení pro 7-10cviků+kolikrát opakovat

- nácvik správné chůze, odstranění sval. dysbalancí v obl. nohy, páteře

- VYPSAT KTERÉ SVALY

-,, viz Příloha č.1 ,,

- upevnit správné pohybové stereotypy, korekce chyb

- Pomůcky, přípomínky -při pozorování únavy přestávka

b) kondiční-15min

- zaměřená na rozvoj tělesné zdatnosti - 1 nebo 2

- SÍLA - cvičení posilovací, zlepšení svalové zdatnosti

- VYTRVALOST - déletrvající činnost, cyklický charakter, rychlá chůze, běžky, plavání

- FLEXIBILITA - protažení svalů zkrácených, zlepšuje ohebnost, zvyšuje rozsah pohybu, protahovací cv., strečink, powerjóga

- RYCHLOST - krátkodobá dynamická činnost, sprint, pohybové, míčové hry

- posilovací cviky na oblast pánce - posilování hýžďových svalů s malými míčky

- rytmické cv. na gym. míčích

- pomůcky, přípomínky - správné provádění cviků

 

Závěrečná část:(9min)
a) uklidnění organismu- 7min.
- relaxace na podložce, vydýchání
- uvolnění svalstva, celého těla, dechová cvičení, kontrola TF
b) organizační- 2min.
- hodnocení cvičební jednotky, jestli splnila cíl,

- motivace k pravidelnému cvičení

- zda jsou všichni v pořádku, pocity, momentální stav, pochvala

 

- do každé části poznámky, upozornění na dýchání, dbát na správné provádění (čeho)...


 

 
26.04.2009
 
Metodicky zpracovaná příprava na blok ZTV
 

Datum:

Délka bloku:

´Téma: vičení pro vadné držení těla- hyperlordóza bederní
Cílová skupina: Klient v ústavní péči, poruchy řeči (dívky ve věku 13-16let)
 

Výchovně vzdělávac cíl: Kompenzace svalových dysbalancí, upevnění držení páteře kolem bederní páteře

Pomůcky: Podložky

Metodický postup:
Úvodní část (6 minut)
a)organizační:   2min.
- seznámení s obsahem cvičební jednotky
- motivace- zlepšení držení těla, estetická funkce
b)Zahřívací:4min.
- zahřátí
- příprava na pohybovou činnost- psychomotorické hry- viz. Příloha č. 1
 
Hlavní část:(30min)
a) vyrovnávací-15
- cvičení s posilovacím účinkem zaměřené na svalstvo v bederní oblasti, viz. Příloha č. 2
b) kondiční-15
- zaměříme se na rozvoj flexibility- strečink- zádové svaly, viz. Příloha č. 3
 
Závěrečná část:(9min)
a) uklidnění organismu- 7min.
- relaxace na podložce a vydýchání
- uvolnění celého těla
b) organizační- 2min.
- zhodnocení cvičební jednotky, jestli splnila cíl
- motivace k pravidelnému cvičení
 
Poznámky: zadání DÚ